რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
30 აპრილი, 2018
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნანა გაფრინდაშვილი ტელ.: 0322473333 ელ.ფოსტა: nanagaprindashvili@naec.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1105

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016

გამომქვეყნებელი:
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2016
აღწერა:
იმ აბიტურიენტთა შედეგები, რომლებმაც 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
რესურსები
2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები
CSV ჩამოტვირთულია 708
ენა: ქართული
ატვირთულია: 30/04/2018
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: