რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
15 მარტი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თამარ, დვალი ტელ.: 2312747 ელ.ფოსტა: tdvali@moc.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 1 წელი
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 2503

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დაწესებულებები

გამომქვეყნებელი:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
ფაქტობრივი მისამართები
აღწერა:
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დაწესებულებები ფაქტობრივი მისამართები
რესურსები
პენიტენციური დაწესებულებების იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართები 2016 წლის მარტის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 875
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/03/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: