რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
11 აგვისტო, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნიკოლოზ კობახიძე ტელ.: 0322311588 ელ.ფოსტა: n.kobakhidze@mra.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1472

დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით
რესურსები
დევნილის შემწეობის მიმღებ პირთა განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით
CSV ჩამოტვირთულია 725
ენა: ქართული
ატვირთულია: 11/08/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: