რეიტინგი
3
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:3/5 სულ 2 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
15 იანვარი, 2016
განახლების თარიღი:
14 იანვარი, 2019
პასუხისმგ. პირი:
ციცია მამულაშვილი ტელ.: 2974103 ელ.ფოსტა: tmamulashvili@mail.ru
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 12 თვე
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 12211

ღვინის ექსპორტი

გამომქვეყნებელი:
სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
ღვინის ექსპორტის სტატისტიკა
აღწერა:
საქართველოდან ღვინის ექსპორტის სტატისტიკა
რესურსები
ღვინის ექსპორტი 2018
CSV ჩამოტვირთულია 1556
ენა: ქართული
ატვირთულია: 14/01/2019
ექსპორტი2017
CSV ჩამოტვირთულია 1255
ენა: ქართული
ატვირთულია: 26/01/2018
ღვინის ექსპორტი 2016 წელი
CSV ჩამოტვირთულია 1230
ენა: ქართული
ატვირთულია: 31/01/2017
ღვინის ექსპორტი 2005-2015 წლები
CSV ჩამოტვირთულია 1276
ენა: ქართული
ატვირთულია: 20/01/2016
ღვინის ექსპორტი - ექსპორტიორი ქვეყნების სრული ჩამონათვალი
CSV ჩამოტვირთულია 1020
ენა: ქართული
ატვირთულია: 18/01/2016
ღვინის ექსპორტი - ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ათეული
CSV ჩამოტვირთულია 1025
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/01/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: