რეიტინგი
0
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:0/5 სულ 0 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
16 თებერვალი, 2015
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნათია შაროვი ტელ.: 0322915140 ელ.ფოსტა: nsharovi@dea.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 2345

მოქალაქის პორტალის (MY.GOV.GE) სერვისები

გამომქვეყნებელი:
სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
მოქალაქის პორტალი (MY.GOV.GE)
აღწერა:
მოქალაქის პორტალის (MY.GOV.GE) თითოეული სერვისი წარმოდგენილია დასახელებით, მფლობელითა (დასახელება) და აღწერით.
რესურსები
2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 1205
ენა: ქართული
ატვირთულია: 16/02/2015
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: