რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
30 აპრილი, 2018
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნანა გაფრინდაშვილი ტელ.: 0322473333 ელ.ფოსტა: nanagaprindashvili@naec.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: არა
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 783

საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2017

გამომქვეყნებელი:
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
საერთო სამაგისრტო გამოცდა 2016 -ტესტი C
აღწერა:
საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი C რეიტინგული სია
რესურსები
საერთო სამაგისტრო გამოცდა - ტესტი C
CSV ჩამოტვირთულია 516
ენა: ქართული
ატვირთულია: 30/04/2018
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: