რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
9 ივლისი, 2018
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნატალია აბაშმაძე ტელ.: 2405405 ელ.ფოსტა: nabashmadze@psh.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
XML
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 959

სატელეფონო ცენტრის სტატისტიკა

გამომქვეყნებელი:
სსიპ იუსტიციის სახლი
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
ცხრილი მოიცავს შემდეგ მონაცემებს: სსიპ იუსტიციის სახლის სატელეფონო მომსახურების სამსახურში შემოსული ზარების და ონლაინ ჩათის რაოდენობას, საუბრის საშუალო და მაქსიმალურ დროებს.
რესურსები
ინფორმაცია 01.01.2017-01.01.2018 - ის მდგომარეობით
XML ჩამოტვირთულია 243
ენა: ქართული
ატვირთულია: 09/07/2018
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: