რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
18 აპრილი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
ნიკოლოზ კობახიძე ტელ.: 0322311588 ელ.ფოსტა: n.kobakhidze@mra.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: არ არის განსაზღვრული
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1516

უარი ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე

გამომქვეყნებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
N/A
აღწერა:
უარი ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე წარმოშობის ქვეყნისა და წლების მიხედვით.
რესურსები
უარი ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე 2010-2015 წ.წ.
CSV ჩამოტვირთულია 673
ენა: ქართული
ატვირთულია: 18/04/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: