რეიტინგი
5
თქვენი შეფასება:
რეიტინგი:5/5 სულ 1 ხმა
თემები:
გამოქვეყნების თარიღი:
15 მარტი, 2016
განახლების თარიღი:
N/A
პასუხისმგ. პირი:
თამარ, დვალი ტელ.: 2312747 ელ.ფოსტა: tdvali@moc.gov.ge
მონაცემი წარმოადგენს პირველად წყაროს: დიახ
ფორმატი:
CSV
განახლების პერიოდი: 1 წელი
გამოითხოვე მონაცემი
ვერ მოიძიე სასურველი მონაცემი პორტალზე?
გამოყენების პირობები
პორტალის გამოყენების პირობების შესახებ ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს
ნანახია 1610

პენიტენციური დაწესებულებების საზოგადოებრივი მისაღებები

გამომქვეყნებელი:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
სერვისის / პროდუქტის დასახელება:
მისამართები და ტელეფონის ნომრები
აღწერა:
პენიტენციური დაწესებულებების საზოგადოებრივი მისაღებები ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართები და ტელეფონის ნომრები
რესურსები
პენიტენციური დაწესებულებების საზოგადოებრივი მისაღებები 2016 წლის მარტის მდგომარეობით
CSV ჩამოტვირთულია 776
ენა: ქართული
ატვირთულია: 15/03/2016
უკუკავშირი (კომენტარები)
შეიყვანეთ სიმბოლოები: