ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

პროდუქტები

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთა რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის სახლი

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

მივლინებებზე გაწეული ხარჯები

სსიპ იუსტიციის სახლი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ იუსტიციის სახლი

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

შესყიდვების ხელშეკრულებების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ტენდერები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნული ბანკის შესყიდვების გეგმა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

კომერციული ბანკების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

მიკროსაფინანსო ორგანიზიაციების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი