ღია მონაცემების ძიება

  • დაინერგა ღია მონაცემების ახალი პორტალი

ტოპ გამომქვეყნებლები

პროდუქტები

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყ...

ნოტარიუსთა ცნობარი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგი

სსიპ იუსტიციის სახლი

თანამშრომელთა რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის სახლი

მივლინებებზე გაწეული ხარჯები

სსიპ იუსტიციის სახლი

დასვენების დღეებში მომუშავე ნოტარიუსები

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ იუსტიციის სახლი

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

განხორციელებული შესყიდვები

საქართველოს ეროვნული არქივი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

საქართველოს ეროვნული არქივი

შესყიდვების ხელშეკრულებების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ტენდერები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნული ბანკის შესყიდვების გეგმა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირთა ოდენობა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

კომერციული ბანკების რეესტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

საქართველოს ეროვნული არქივი